| Rybárstvo |

Gaviál, s.r.o. - Súkromný rybársky revír Padáň - rázcestie KOLTER, a.s. - obchod so živými sladkovodnými rybami KARÁP, s.r.o. - chov nížinných druhov rýb na južnom Slovensku