Rybárstvo

Gaviál, s.r.o. - Súkromný rybársky revír Padáň - rázcestie KOLTER, a.s. - obchod so œivými sladkovodnými rybami RYBÁRSTVO  KLÁŚTOR, s.r.o. - chov a predaj lososovitých rýb v Turčianskej kotline KARÁP, s.r.o. - chov níœinných druhov rýb na juœnom Slovensku